• 02122869038
  • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
  • 09106011400
کدستانقوانین بخش پذیری بر اعداد

در این مطلب قواعد بخش پذیری را برای شما عزیزان بیان می کنیم

بخش پذیری بر عدد 2، بخش پذیری بر عدد 3، بخش پذیری بر عدد 4، بخش پذیری بر عدد 5، بخش پذیری بر عدد 6، بخش پذیری بر عدد 7، بخش پذیری بر عدد 8، بخش پذیری بر عدد 9 ، بخش پذیری بر عدد 10، بخش پذیری بر عدد 11، بخش پذیری بر عدد 12، بخش پذیری بر عدد 15،

برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک کنید.

بخش پذیری: هر گاه عددي رابر عدد ديگر تقسيم كنيم و

باقيمانده ي آن صفر شود، مي گوييم عدد بزرگتر

برعدد كوچكتر بخشپذير است.


مثال: آيا عدد 7068 بر 46 بخشپذير است؟

 تقسیم عدد 7068 بر 46

 

چون باقیمانده صفر نشد پس عدد 7068 بر 46

بخش پذیر نیست.

 

 قانون بخش پذیری بر عدد 2

عددي بر 2 بخش پذير است كه رقم يكان

آن يكي از اعداد 0، 2، 4، 6، 8 باشد.

 

بطور مثال عدد 77616 بر 2 بخش پذیر است.

 

قانون بخش پذیری بر عدد 3

عددي بر 3 بخشپذيراست كه مجموع رقم هاي

آن بر 3 بخش پذير باشد. باقيمانده تقسيم هر

عددي بر 3 همان برابر باقیمانده ی تقسيم جمع ارقام بر عدد 3 است.

 پیشنهاد ما :

نمونه سوال aa61 ریاضی ششم

دانلود رایگان کد AA61

 

مثال: آيا عدد 5427 بر 3 بخش پذير است؟


حل: بله، چون مجموع رقم هاي آن می شود ۱۸ و  بر 3

بخش پذير است و باقيمانده ي آن صفر مي شود.

 

5+4+2+7=18

 

 توجه: براي به دست آوردن باقيمانده ي تقسيم

عددي بر 3، كافي است كه مجموع ارقام آن

عدد را بر 3 تقسيم كنيم تاباقيمانده ي تقسيم

عددبر 3 به دست آيد.

 

قانون بخش پذیری بر عدد 4

 

عددي برچهار بخشپذير است كه دو رقم

سمت راست آن بر 4 بخش پذير باشد يادو

رقم سمت راست آن صفر باشد. براي يافتن

باقيمانده عددبر 4 كافي است باقيمانده دو

برابر دهگان بعلاوه يكان را بر 4 به دست آوريم.

 پیسنهاد ما نکته های ریاضی ششم (کلیک کنید)

قانون بخش پذیری بر عدد 5

عددي بر 5 بخش پذيراست كه رقم يكان آن

صفر يا 5 باشد بطور مثال عددهاي

75، 40، 135 بر 5 بخش پذير هستند.

نکته : باقيمانده تقسيم هر عددي بر 5 همان باقيمانده تقسيم رقم يكان است.

 

قانون بخش پذیری بر عدد 6

عددي بر 6 بخش پذيراست كه هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذير باشد.

نکته: براي يافتن باقيمانده تقسيم يك عددبر 6 كافيست باقيمانده تقسيم

يكان بعلاوه چهار برابر بقيه ارقام را بر 6 بدست آوريم.

 

مثال: آيا عدد 468 بر 6 بخش پذيراست؟


حل: بله،  بر 2 بخش پذيراست چون رقم يكان آن عدد 8 است

همچنین چون مجموع ارقام

آن 18 مي شود بر 3 هم بخش پذير مي باشد.

پیشنهاد ما :

کلاس جمع بندی فصل الگو ریاضی ششم

قانون بخش پذیری بر عدد 7

 

عددی بر۷ بخش پذیر است که اگر ۲ برابر رقم یکان آن را

از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم،

حاصل بر۷ بخش پذیر باشد.

(در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال- عدد ۲۴۳۶ بر ۷ بخش پذیر است. زیرا:

( ۱۲=۲ * ۶)                           ۲۴۳۶

            ۲۳۱=۱۲– ۲۴۳

۲۳۱ عدد بزرگی است پس دوباره عمل بالا را تکرار می کنیم

( ۲= ۲ *۱)              ۲۱=۲– ۲۳

  ۲۱مضربی از ۷  است. بنابراین  ۲۴۳۶  بر ۷ بخش پذیر است.                                            

 

قانون بخش پذیری بر عدد 8

عددي بر 8 بخش پذيراست كه 3 رقم

سمت راست آن عدد بر 8 بخش پذيرباشد.

نکته : باقيمانده تقسيم هرعددي بر 8 عبارتست

از باقيمانده تقسیم چهار برابر صدگان


. بعلاوه دو برابر دهگان بعلاوه يكان ( يا

سه رقم سمت راست) بر عدد 8

 

مثال: آيا عدد 563160 بر 8 بخش پذيراست؟


حل: بله، زيرا، 3 رقم سمت راست عدد بر 8

بخشپذيراست.

 

پیشنهاد ما :

کلاس جمع بندی فصل الگو ریاضی ششم

قانون بخش پذیری بر عدد 9

 

عددي بر 9 بخش پذيراست كه مجموع

رقم هايش بر 9 بخش پذيرباشد. باقيمانده

تقسيم هرعددي بر 9 همان باقيمانده

تقسيم جمع ارقام است بر 9.


مثال: آيا عدد 796563 بر 9 بخش پذيراست؟

 

حل: بله، چون مجموع ارقام عدد، 36 مي شود

كه بر 9 بخش پذيراست.

7+ 9 + 6 + 5 + 6+ 3=36

 

توجه: براي به دست آوردن باقيمانده ي تقسيم

عددي بر 9 كافي است كه مجموع ارقام آن عدد

را بر 9 تقسيم كنيم تا باقيمانده ي تقسيم عدد

بر 9 به دست آيد.

قانون بخش پذیری بر عدد 10

عددي بر 10 بخش پذيراست كه رقم

يكان آن صفر باشد. بطور مثال اعداد

600، 450، 250 بر 10 بخش پذير هستند.

نکته : باقيمانده تقسيم هر عددي بر 10 همان

رقم يكان آن عدد مي باشد.

قانون بخش پذیری بر عدد 11

عددی بر ۱۱ بخش پذیر است که اگر ارقام آن را

یکی در میان به دو دسته تقسیم کنیم و

مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و

سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم

عدد حاصل بر ۱۱ بخش پذیر باشد.

 

مثلا عدد 1914بر 11 بخش پذيراست .زيرا:

1+1= 2

9+4=13

چون تفاضل دو گروه اعداد برابر است با

13-2=11

شده است. پس اين عدد بر 11 بخش پذير است.

 

قانون بخش پذیری بر عدد 12

عددي بر 12 بخش پذير است كه هم

بر 3 و هم بر 4 بخش پذير باشد،

به عنوان مثال اعداد 72 و 108 بر 12

بخش پذير هستند.

 پیسنهاد ما نکته های ریاضی ششم (کلیک کنید)

قانون بخش پذیری بر عدد 15

عددي بر 15 بخشپذير هست كه هم

بر 3 و هم بر 5 بخشپذير باشد، بطور مثال

اعداد 120 و 75 و 180 بر 15 بخش پذيرهستند.


پیسنهاد ما نکته های ریاضی ششم (کلیک کنید)

مطالب مرتبط:

معلم خصوصی ریاضی ششم

پیشنهاد ویژه

کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


 
 
 

پیشنهاد ویژه امروز


 

نمونه سوالات فصل تناسب ریاضی ششم کد ۷۶۶۲ با پاسخ تشریحی
کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


پیسنهاد ما نکته های ریاضی ششم (کلیک کنید)


نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی ششم کلیک کنید

 

حل تمرین ریاضی ششم کلیک کنید

 

ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه ریاضی ششم کلیک کنید


پیشنهادات ویژه پایین صفحه

 

تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان


کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


کانال ما در نرم افزار بله